พาเลทขาคาน ชนิดไม่มีพื้นล่าง ขนาดมาตรฐาน 100x120x11.3 ซม.

Skid Type Wooden Pallet (Stringers) : Standard Size : 100x120x11.3 cm.

คำอธิบาย

พาเลทขนาดมาตรฐาน ขาคาน ชนิดไม่มีพื้นล่าง – ร้านพาเลท ปราจีน

ขนาด : 100x120x11.3 ซม.
วัสดุ : ไม้เบญจพรรณ (MLH Wood / Mixed Light Hard Wood)
ไม้ยางพารา (Rubber Wood)
ใช้คู่กับ อุปกรณ์ยก : 2 ทิศทาง
ใช้คู่กับ ฟอร์คลิฟท์ : ได้
ใช้คู่กับ แฮนด์ลิฟท์ : ได้