พาเลทศูนย์กระจายสินค้า 2 หน้า ขนาด 105x105x13.1 ซม.

Distribution Center Pallet : Heavy-Duty Stringers : 105x105x13.1 cm.

คำอธิบาย

พาเลท DC 105×105 สองหน้า – ผู้ผลิตและขายส่งพาเลทไม้ เขตราชเทวี

ขนาด : 105x105x13.1 ซม.
วัสดุ : ไม้เบญจพรรณ (MLH Wood / Mixed Light Hard Wood)
ไม้ยางพารา (Rubber Wood)
ใช้คู่กับ อุปกรณ์ยก : 2 ทิศทาง
ใช้คู่กับ ฟอร์คลิฟท์ : ได้
ใช้คู่กับ แฮนด์ลิฟท์ : ได้