พาเลทวางสินค้า ชนิด 3 คาน ขนาด 125x125x13.1 ซม.

3-Stringers Type Products Pallet : 125x125x13.1 cm.

คำอธิบาย

พาเลทจัดวางสินค้า 125×125 สามคาน – พาเลทไม้สำหรับส่งออกสินค้า เขตพญาไท

ขนาด : 125x125x13.1 ซม.
วัสดุ : ไม้เบญจพรรณ (MLH Wood / Mixed Light Hard Wood)
ไม้ยางพารา (Rubber Wood)
ใช้คู่กับ อุปกรณ์ยก : 2 ทิศทาง
ใช้คู่กับ ฟอร์คลิฟท์ : ได้
ใช้คู่กับ แฮนด์ลิฟท์ : ได้