พาเลทคาร์โก 80×100 แบบ 4 คาน สูง 13.1 ซม.

4-Stringers Type Cargo Pallet : 80x100x13.1 cm.

รายละเอียดเพิ่มเติม

Cargo Pallet 80×100 แบบ 4 คาน – ร้านขายไม้พาเลท ประชาราษฎร์

ขนาด : 80x100x13.1 ซม.
วัสดุ : ไม้เบญจพรรณ (MLH Wood / Mixed Light Hard Wood)
ไม้ยางพารา (Rubber Wood)
ใช้คู่กับ อุปกรณ์ยก : 2 ทิศทาง
ใช้คู่กับ ฟอร์คลิฟท์ : ได้
ใช้คู่กับ แฮนด์ลิฟท์ : ได้