พาเลทคาร์โก 80×100 แบบขาคานเว้า สูง 12.5 ซม.

Notched Stringers Type Cargo Pallet : 80x100x12.5 cm.

รายละเอียดเพิ่มเติม

Cargo Pallet 80×100 แบบขาคานเว้า – ขายส่งพาเลทไม้ นาคนิวาส

ขนาด : 80x100x12.5 ซม.
วัสดุ : ไม้เบญจพรรณ (MLH Wood / Mixed Light Hard Wood)
ไม้ยางพารา (Rubber Wood)
ใช้คู่กับ อุปกรณ์ยก : 4 ทิศทาง
ใช้คู่กับ ฟอร์คลิฟท์ : ได้
ใช้คู่กับ แฮนด์ลิฟท์ : ได้