พาเลทคาร์โก 80×100 แบบไม่มีพื้นล่าง (SKID) สูง 11 ซม.

Skid Type Cargo Pallet : 80x100x11 cm.

รายละเอียดเพิ่มเติม

Cargo Pallet 80×100 แบบไม่มีพื้นล่าง (SKID) – โรงงานพาเลทไม้ นิมิตใหม่

ขนาด : 80x100x11 ซม.
วัสดุ : ไม้เบญจพรรณ (MLH Wood / Mixed Light Hard Wood)
ไม้ยางพารา (Rubber Wood)
ใช้คู่กับ อุปกรณ์ยก : 2 ทิศทาง
ใช้คู่กับ ฟอร์คลิฟท์ : ได้
ใช้คู่กับ แฮนด์ลิฟท์ : ได้