พาเลทคอนเทนเนอร์ ชนิดคานเว้า ขนาด 115x115x13.1 ซม.

Container Pallet : 115x115x13.1 cm. : Notched Stringers Type

คำอธิบาย

พาเลทตู้คอนเทนเนอร์ 115×115 คานเว้า – โรงพาเลทไม้ เขตบึงกุ่ม

ขนาด : 115x115x13.1 ซม.
วัสดุ : ไม้เบญจพรรณ (MLH Wood / Mixed Light Hard Wood)
ไม้ยางพารา (Rubber Wood)
ใช้คู่กับ อุปกรณ์ยก : 4 ทิศทาง
ใช้คู่กับ ฟอร์คลิฟท์ : ได้
ใช้คู่กับ แฮนด์ลิฟท์ : ได้