พาเลทคลังสินค้า ชนิด 2 หน้า ขนาด 110x110x13.1 ซม.

Warehouse Pallet : Heavy-Duty Stringers Type : Standard Size : 110x110x13.1 cm.

คำอธิบาย

พาเลทสำหรับคลังสินค้า ชนิดสองหน้า – ร้านไม้พาเลท บึงยี่โถ

ขนาด : 110x110x13.1 ซม.
วัสดุ : ไม้เบญจพรรณ (MLH Wood / Mixed Light Hard Wood)
ไม้ยางพารา (Rubber Wood)
ใช้คู่กับ อุปกรณ์ยก : 2 ทิศทาง
ใช้คู่กับ ฟอร์คลิฟท์ : ได้
ใช้คู่กับ แฮนด์ลิฟท์ : ได้