พาเลทคลังสินค้าขาเต๋า ขนาดมาตรฐาน 100x120x15.6 ซม.

Warehouse Pallet (Block Type) : Standard Size : 100x120x15.6 cm.

คำอธิบาย

พาเลทคลังสินค้าขาเต๋า ขนาดมาตรฐาน – โรงงานขายพาเลท ไทย

ขนาด : 100x120x15.6 ซม.
วัสดุ : ไม้เบญจพรรณ (MLH Wood / Mixed Light Hard Wood)
ไม้ยางพารา (Rubber Wood)
ใช้คู่กับ อุปกรณ์ยก : 4 ทิศทาง
ใช้คู่กับ ฟอร์คลิฟท์ : ได้
ใช้คู่กับ แฮนด์ลิฟท์ : ได้