พาเลทขาคาน ชนิดสี่คาน ขนาดมาตรฐาน 100x120x13.9 ซม.

4-Stringers Type Wooden Pallet : Standard Size : 100x120x13.9 cm.

คำอธิบาย

พาเลทขนาดมาตรฐาน ขาคาน ชนิด 4 คาน – ขายส่งพาเลท ระยอง

ขนาด : 100x120x13.9 ซม.
วัสดุ : ไม้เบญจพรรณ (MLH Wood / Mixed Light Hard Wood)
ไม้ยางพารา (Rubber Wood)
ใช้คู่กับ อุปกรณ์ยก : 2 ทิศทาง
ใช้คู่กับ ฟอร์คลิฟท์ : ได้
ใช้คู่กับ แฮนด์ลิฟท์ : ได้