พาเลท หมุนเวียน

พาเลทชนิดหมุนเวียน ใช้ในคลังสินค้า

พาเลทหมุนเวียน แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักมากๆ ได้

ใช้งานกับงาของฟอร์คลิฟท์ และ แฮนด์ลิฟท์
ได้ 4 ทิศทาง

.
พาเลทหมุนเวียน เป็น พาเลทที่นิยมใช้ในคลังสินค้า ร้านค้า พื้นที่ขายต่างๆ รวมถึงใช้เป็นพาเลทพื่อการขนส่งโลจิสติกส์ได้เป็นอย่างดี รองรับน้ำหนักได้มากๆ คล่องตัว ผู้ใช้งานทั่วโลกยอมรับคุณภาพของพาเลทชนิดนี้การสั่งซื้อพาเลทหมุนเวียน

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในเรื่องน้ำหนักรวมของสินค้าที่พาเลทจะต้องรองรับและขนาดพาเลทที่ต้องการผลิตดังต่อไปนี้


ตัวอย่างขนาดของพาเลทหมุนเวียน (หน่วยเป็นเมตร)

+ พาเลทหมุนเวียน ขนาด 1.00 x 1.20 ม.
+ พาเลทหมุนเวียน ขนาด 1.10 x 1.10 ม.
+ พาเลทหมุนเวียน ขนาด 1.00 x 1.00 ม.
+ พาเลทหมุนเวียน ขนาด 1.20 x 1.20 ม.
+ พาเลทหมุนเวียนขนาดอื่นๆ
(ลูกค้าสามารถระบุได้ตามการใช้งาน)


ตัวอย่างขนาดของพาเลทหมุนเวียน (หน่วยเป็นเซ็นติเมตร)

+ พาเลทหมุนเวียน ขนาด 100 x 120 ซม.
+ พาเลทหมุนเวียน ขนาด 110 x 110 ซม.
+ พาเลทหมุนเวียน ขนาด 100 x 100 ซม.
+ พาเลทหมุนเวียน ขนาด 120 x 120 ซม.
+ พาเลทหมุนเวียนขนาดอื่นๆ
(ลูกค้าสามารถระบุได้ตามการใช้งาน)


ตัวอย่างขนาดของพาเลทหมุนเวียน (หน่วยเป็นมิลลิเมตร)

+ พาเลทหมุนเวียน ขนาด 1000 x 1200 มม.
+ พาเลทหมุนเวียน ขนาด 1100 x 1100 มม.
+ พาเลทหมุนเวียน ขนาด 1000 x 1000 มม.
+ พาเลทหมุนเวียน ขนาด 1200 x 1200 มม.
+ พาเลทหมุนเวียนขนาดอื่นๆ
(ลูกค้าสามารถระบุได้ตามการใช้งาน)

หากลูกค้าท่านใด กำลังมีความต้องการสั่งซื้อพาเลทเพื่อนำไปใช้ในการขนส่งโลจิสติกส์ ใช้หมุนเวียนในคลังสินค้า ใช้รองสินค้าเพื่อจัดแสดงในร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์สโตร์ พื้นที่ทางการค้าอื่นๆ ฯลฯ หรือ เพื่อใช้เพื่อบรรทุกสินค้าเพื่อส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

ท่านสามารถสอบถามราคาพาเลทกับทางเราได้ทันที ที่สายด่วน 098-222-8898 หรือ โทร. 02-905-8077-8 ถ้าท่านมีแบบพาเลทพร้อมให้เสนอราคา สามารถส่งมาให้เราได้ที่ อีเมล์ kornrada@gmail.com, ไลน์ไอดี kornrada2003 

พาเลท กรดา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจ แล้วพบกันนะครับ

Call Now Button